Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elsäkerhet för tekniker

Utbildningen alla bör gå
Alla som kan utsättas för en elfara i sitt arbete ska ha kunskap om faran och utbildning i säkerhetsåtgärder i förhållande till de arbetsuppgifter man utför.

Exempel på arbetsuppgifter där personalen bör vara särskilt utbildad är säkringsbyte, återställning eller andra åtgärder i ställverk och driftrum, enklare felsökning i elektriska kretsar eller reparationer på elektrisk utrustning eller installation.

Vid "arbete" (dvs. vanligtvis när man behöver använda verktyg) ska  en Elsäkerhetsledare vara utsedd.

Tillsammans med uppdragsgivaren går vi innan kursstart igenom vad man får och inte får göra som driftpersonal eller tekniker. På utbildningsdagen pratar vi sedan om ansvar och gränsdragningar. Under dagen tar vi även upp elfaran och hur man ska agera vid eventuella elolyckor.

De som ska utföra elinstallationsarbeten ska ingå i organisationens egenkontrollprogram. Denna utbildning kan vara en del av kompetenskraven för att få ingå i egenkontrollprogrammet.

Arbetsmiljölagen och föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1  ställer krav på kunskap och utbildning för de som deltar i arbeten med elektriska risker. Utbildningen bör repeteras så att kunskaperna är aktuella. Lämplig intervall för repetition är 3-5 år.

Produktblad Elsäkerhet för tekniker

Länk till "öppna" utbildningar - klicka här

Elsäkerhet för tekniker som WEBB-utbildning - länk