Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elektriska klurigheter                           

Utbildningen för service- och industrielektriker

Detta är en allmänbildande utbildning för elektriker. 

Under kursdagen behandlar vi bl.a. frågor kring:
- ledningsdimensionering
- skyddsutjämning och funktionsutjämning  
- övertoner
- 3:e övertonen i neutralledaren
- mätning av sant effektivvärde TRMS.
- spänning mellan neutralledare och skyddsledare
- varför har jag 7 A i skyddsledaren? - är detta tillåtet?

Vi varvar intressanta elfenomen och klurigheter med regler i Elinstallationsreglerna. Vi tar även upp en del intressanta "frågor och svar" från Elsäkerhetsverket.

Denna utbildning är ett alternativ om man både vill uppdatera sig i Elinstallationsreglerna och sätta sig in i några av de problem man kan råka ut för, exempelvis som serviceelektriker.

Under utbildningsdagen utför vi ett flertal mätövningar/demonstrationer på olika typer av övningsutrustning. Denna utbildning har blivit väldigt uppskattad och väl mottagen bland kursdeltagarna. Det är vanligt att elever minns denna dag även många år efter genomförd utbildning.

Produktblad Elektriska klurigheter