Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Skötsel av elanläggningar - WEBB-utbildning - Uppdaterad augusti 2022

Elsäkerhetsutbildning för elektriker
Gå ELKUL:s utbildning i Skötsel av elanläggningar - Elsäkerhet vid arbete som WEBB-utbildning.

Utbildnigen består av 31 lektioner uppdelat på 19 kapitel.
Utbildningen är uppdaterad augusti 2022 och anpassad till de nya föreskrifterna.

Detta ingår i utbildningen - Innehållsförteckning

Inledning - välkommen till utbildningen
- Inledning till utbildningen - välkommen!
- Kort film om El och elenergi samt elförsörjningen i Sverige

Föreskrifter och Elsäkerhetslagen
- Hur bör man agera nu när ELSÄK-FS 2006:1 försvunnit och vad gäller nu    
- Kort om Arbetsmiljölagens krav
- Kort om AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Elsäkerhetsverkets handbok om Arbete vid elektrisk fara
- Regler i andra föreskrifter som berör säkert elarbete 

Riskhantering
- Riskhantering vid elektriska arbeten
- Grundläggande riskhantering
- Mallar och checklista för riskhantering

Elansvar
- Innehavarens ansvar för att hålla anläggningen säker
- Arbetsgivarens ansvar för säkert arbete 
- Elsäkerhetsledaren och dennes roll i arbetet
- Eldriftledaren och dennes roll
- Elanläggningsansvarig
- Hur rollerna hänger ihop
- Fackkunnig person, Instruerad person och Lekman

Elfaran
- Kort om historik och några olyckor som inträffat de senaste åren
- Hur mycket ström tål en människa och vad kan hända med hjärtat
- Strömmens övriga påverkan på kroppen
- Ljusbågar - hur de uppstår och följdverkningar
- Elsäkerhetstips
- Viktigt att tänka på vid och efter elolyckor 
- Korta filmer om elfaran

Skötselåtgärder, arbete och riskhantering
- Skötselåtgärder i SS-EN 50110-1
- Arbetsmetoden Arbete utan spänning
- Arbete med spänning - kort om vad arbete med spänning innebär
( Denna utbildning är inte en utbildning för att arbeta enligt arbetsmetoden
Arbete med spänning)
- Arbetsmetoden Arbete nära spänning
- Underhållsåtgärder

Utbildningen avslutas med ett prov på kunskaperna

Utbildnigen beräknas ta ca. 4-6 timmar för eleven att genomföra.
Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfördas ett kursbevis.

Utbildningen kostar 1995 kr/deltagare exkl. moms

Du hitta utbildningen här

Länk till instruktion om hur du gör för att köpa utbildningen