Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
Elsäkerhet vid arbete

Utbildningen alla bör gå - vart 3:e år
Alla som arbetar där det finns en elfara skall ha kunskap om faran och utbildning i säkerhetsåtgärder i förhållande till arbetsuppgifterna.


Detaljer för det säkra arbetet finner man i Svensk standard SS-EN 50110-1. Det är här man bl.a. hittar Elsäkerhetsledaren och dess arbetsuppgifter.

Under utbildningsdagen tar vi, förutom standard och föreskrift även upp elfaran och hur man ska agera vid elolyckor. Vi hinner även med att nämna lite kort om arbetsmiljölagen och vi lägger stor vikt vid riskhanteringen innan man påbörjar sitt arbete.  

Denna utbildning benämns även som Elsäkerhet vid arbete. 

ESA      
ESA är tillägg till föreskrift och standard. ESA finns i olika varianter.
Läs mer om våra ESA-utbildningar  här.

Både arbetsmiljölagen och elföreskrifter ställer krav på regelbunden utbildning för dem som deltar i arbeten med elektriska risker. Lämplig intervall är 3 år.

ELKUL:s kurs i Skötsel av elanläggningar är en elsäkerhetsutbildning som alla elektriker bör gå.

Denna utbildning finns nu även som WEB-utbildning. Läs mer här!

Produktblad Utbildningen i SS-EN 50110-1

 

Länk till Elsäkerhet vid arbete som WEBB-utbildning

 

 

Eldriftledare