Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEB
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start

Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 4 - 2023

Även med "Nya" föreskrifter som blev tvingande 1/12 2022 

Även om mycket är sig likt i nya Elinstallationsreglerna så finns en hel del ändringar i nya utgåvan.

Den nya utgåvan publicerades maj 2023. Jag har varit delaktig i arbetet med uppdatering av standarden och de "gröna rutor" med förklaringar som sedan blivit SEK Handbok 444 utgåva 4. Därför kan ELKUL erbjuda kvalificerad utbildning i Elinstallationsreglerna utgåva 4.

Nu när Elinstallationsreglern är uppdaterade och Elsäkerhetsverket dessutom uppdaterat sina "Starkströmsföreskrifter" för utförande, skyltning och innehavarens kontroll kan det vara lämpligt att passa på att uppdatera företagets medarbetare på vad som gäller.

Denna utbildning kan ses som en allmänbildningskurs för elektriker, konstuktörer, beställare  och Auktoriserade elinstallatörer.

Några av de ämnen vi tar upp:
- Reparation/nyinstallation - vad gäller
- Ny terminologi, Linjeledare, Ordinär person, Galvanisk separation mm.
- Krav på jordfelsbrytare (förändrad/minskade  krav i ELSÄK-FS 2022:1)
- Skyddsutjämning 
- Ledningsdimensionering
- Enfasmatningar från flerfasgrupper
- Badrum, områden - nya förklarande bilder  
- Kraftförsörjning med fotoelektriska solceller - viktigt att tänka på gällande dimensionering
- Matning för elfordon
- Något tuffare krav i kapitel 61- Kontroll före idrifttagning
- Avsnitt 750 och 751 flyttade, finns nu som bilaga till Kapitel 51

Några av de dokument som behandlas:
ELSÄK-FS 2022:1,Föreskrifter om hur Starkströmsanläggningar ska vara utförda
ELSÄK-FS 2022:2, Föreskrifter om skyltning av elanläggningar
ELSÄK-FS 2022:3, Föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar 
SS 436 40 00 - Elinstallationsreglerna utgåva 4

På utbildningsdagen uppstår alltid många diskussioner och frågor där vi reder ut begreppen.

Produktblad Utbildning Elinstallationsregler utgåva 4

 

 

SS 436 40 00 framsida