Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Installationskontroll - Kontroll före idrifttagning                            

Olika namn används för Installationskontroll. Kontroll före idrifttagning används ofta och även Egenkontroll används som begrepp. Alla tre är korrekta att använda.

Egenkontroll kan både betyda styrning av företagets elinstallationsarbeten och den kontrollprocess som sker i byggprojektet.   

Elsäkerhetsverket kräver att alla elinstallationsföretag har ett system för kontroll innan idrifttagning. Vilka rutiner man har ska vara dokumenterade i företagets egenkontrollprogram.

Som innehavare av en färdig elanläggning (även en helt ny) har man ett ansvar för att anläggningen är säker. Därför är det viktigt att som beställare av elinstallationstjänster ställa krav både på utförande och på kontroll före idrifttagning.

Krav finns att bl.a. följande skall provas. (enligt Elinstallationsreglerna)
- provning av skyddsledares kontinuitet.
- kontroll av isolationsresistans
- kontroll av kretsars felkretsimpedans
- kontroll av spänningsfall
- kontroll av jordfelsbrytare.

Elinstallationsreglerna ställer stora krav på dokumentation av kontrollen.

ELKUL:s utbildning blandar teori med praktiska mätövningar och tolkning av erhållna mätresultat. Vi använder flera olika fabrikat av installationsprovare och det finns möjlighet att prova innan man eventuellt bestämmer sig för att köpa.

I kursdokumenationen finns förslag på olika protokoll. Du får även med ett förslag på ett egenkontrollprogram för ett mindre företag.

Utbildningen genomförs hos er eller i lokaler som vi anordnar.

Som hjälpmedel vid utbildningen använder vi flera olika fabrikat av installationsprovare exempelvis Megger MFT 1835,  Eurotest 61557, Eurotest AT och Eurotest XC samt FLUKE 1650 och 1660-serien.

Produktblad Installationskontroll

Denna utbildning finns även som WEBB-utbildning, Läs mer här.

 

Fluke 1653

 

MFT 1835