Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter
Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Fler kontaktuppgifter

ELKUL

Varumärket ELKUL representeras av de två bolagen nedan: 

Elkompetensutveckling Sverige AB
Organisationsnummer SE 559177-5522

ELKUL - enskild firma
Av säkerhetsskäl publiceras inte organsisationsnumret här.

   

 

Kontor 044-22 70 38
info


alltid vidarekopplad till Pers mobil = inget svar om utbildning pågår.

Skicka ett e-post om jag inte kan svara.

Per Jonasson

0708-22 71 38

 

Adress: 
Sånglärkvägen 3
291 67 Fjälkinge


Mer om ELKUL