Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elansvar

Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har ett stort ansvar. Det är många regler och lagar man bör känna till. 

ELKUL erbjuder rådgivning i frågor som rör elföreskrifter och ansvar.

Innehavare av elanläggningar och arbetsgivare bör skriva kompletterande anvisningar till föreskrifterna och standarden (SS-EN 50 110-1) om det behövs med hänsyn till anläggningens respektive arbetets karaktär. 

En lämplig början när man vill uppdatera sig och sitt företag angende elansvar och delegeringar är att gå ELKUL:s webb-utbildning i El-ansvar.
Läs mer om utbildningen i El-ansvar här      

Kontakta mig så berättar jag mer. /Per

 

   

 

Kontrollrumsingenjör