Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utbildning

Elsäkerhetsutbildning för tekniker samt för drift- och underhållspersonal

Utbildningen består av 22 video-lektioner och beräknas ta 6-8 h att genomföra.

Denna utbildning har fått väldigt goda recenssioner av många som gått utbildningen.
Deltagarna gillar upplägget med korta filmer, möjlighet att pausa och lite humor då och då.

Innehållsförteckning
- Inledning och presentation av utbildningen
- Kort om elens utveckling samt Sveriges elproduktion idag
- Kort om Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Riskhantering och arbetsgivarens roll 
- Viktiga parametrar för riskbedömning vid elektriska arbeten
- Organisatoriska faktorer som rör riskbedömning
- Exempel på checklista för riskbedömning samt en riskhanteringsblankett.
- Inledning till Standarden för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
- Krav i Arbetsmiljölagen som berör El-arbeten
- Kort om sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket

Organisation - Elansvar 
- Elsäkerhetsledarens arbetsuppgifter och ansvar
- Eldriftledarens roll 
- Innehavarens roll
- Elanläggningsansvarig
- Hur rollerna hänger ihop och fördelas 
- Fackkunnig person, Instruerad person och Lekman
- Beskrivning av vilka arbeten som är elinstallationsarbeten
- Elinstallationsarbeten som inte kräver Auktorisation och egenkontrollprogram
- Elinstallationsarbeten som kräver Auktorisation och egenkontrollprogram
- Kort om egenkontrollprogrammet
- Kontrollera ett Elinstallationsföretag på Elsäkerhetsverkets hemsida
- Tjänsten Koppla säkert på Elsäkerhetsverkets hemsida  

Elens grunder
- Detta är elektricitet 
- Ledare och isolatorer
- Sluten krets, vad det innebär
- Likspänning och likström - ohms lag
- Hur växelström skapas
- Fördelen med isolerat underlag/golv
- Skyddsledarens funktion
- Fas, neutralledare och skuyddsjord i ett elnät
- Mycket kort om trefas
- Värmeutveckling i kablar och risken för brand  

Elfaran
- Kort om historik och några olyckor som inträffat de senaste åren
- Hur mycket ström tål en människa och vad kan hända med hjärtat
- Strömmens övriga påverkan på kroppen
- Viktigt att tänka på vid en elolycka
- Ljusbågar - hur de uppstår och följdverkningar
- Ljusbågsvaktens funktion och vad som är viktigt att tänka på anläggningar med ljusbågsvakt
- Elsäkerhetstips
- Korta filmer om elfaran

Skötselåtgärder, arbete och riskhantering
- Skötselåtgärder i SS-EN 50110-1
- Underhåll i SS-EN 50110-1
- Arbetsmetoden Arbete utan spänning - de tre viktiga säkerhetsåtgärderna
- Säker frånkoppling vid arbete
- Tillkoppling efter arbetet
- Risken vid arbete på enfas objekt matade från trefas grupp

- Kort sammanfattning av utbildningen

Utbildningen avslutas med ett prov på kunskaperna

Utbildnigen beräknas ta ca. 6-8 timmar för eleven att genomföra.
Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfördas ett kursbevis.

Utbildningen kostar 1995 kr/deltagare exkl. moms

Du hitta utbildningen här

Länk till instruktion om hur du gör för att köpa utbildningen