Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Grundläggande elteknik

Dagens företagsklimat ställer allt större krav på lönsamhet och effektivitet. Just in time tillverkning och trimmad produktion tillåter inte långa produktionsbortfall. Ibland behöver en fastighetstekniker kunna utföra mindre elingrepp såsom att byta vägguttag eller strömbrytare för att organisationen ska fungera effektivt. 

Många organisationer kan inte ha elektriker anställda och tillgängliga hela den aktiva produktionstiden.

Tekniker kan behöva felsöka och kanske byta en motor ibland. Givetvis på ett personsäkert sätt och med ett slutresultat som både är korrekt och säkert.  

Vissa maskiner är sammansatta och kräver speciell kompetens. Utbildningen i grundläggande elteknik kan anpassas så att mekaniker, tekniker och  operatörer får en inblick i eltekniken för att lättare förstå samanhanget.

Utbildningen i Grundläggande elteknik innehåller vanligtvis mycket praktik (ca. 70 % av utbildningstiden) och specialanpassas alltid efter respektive företag.

Förutom utbildning i Grundläggande el börden som utför arbeten som kan innebära elfara även ha utbildning i Elsäkerhet för tekniker. 

Den utbildningen finns både som företagsförlagd och som förinspelad webbutbildning.          

Produktblad Grundläggande elteknik