Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Elansvar

Elansvar som WEBB-utbildning

Utbildningen i elansvar riktar sig mot chefer och anläggningsägare som behöver få en inblick i vilket ansvar man har när det gäller personal som utför elektriska arbeten, elektriska anläggningar och elinstallationsarbeten mm.

Utbildningen som består av 11 kapitel beräknas ta 2-3 h och ger en god inblick i vikla arbetsuppgifter man behöver ta tag i.

Ett utbildningskompendium på ca. 120 sidor ingår i priset. Aktuella föreskrifter, mallar för bl.a. egenkontrollprogram och rutiner för att exempelvis utse Elsäkerhetsledare ingår i utbildningen. Både i utbildningskompendiumet och elektroniskt.

Utbildningen kostar 1795 kr exkl. moms/deltagare (elev) och då ingår utbildningskompendiumet hemskickat till eleven utan extra kostnader. Vid beställning av fler än 5 licenser ges mängdrabatt.

Utbildningen är uppdaterad augusti 2023.  

Så här gör du för att köpa utbildningen Elansvar (instruktion)

Direktlänk till utbildningen Elansvar

Innehåll i utbildningen:

Inledning till ämnet Elansvar
- Delegeringen
- Roll eller titel
- Elsäkerhetssamordnare

Personsäkerhetsansvar
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljölagen
- de viktigaste kraven som berör elansvar
- samt någon arbetsmiljöföreskrift som är aktuell i ämnet
Roller och titlar
- Arbetsgivarens roll
- Elsäkerhetsledaren och dennes roll
- Eldriftledaren och dess arbetsuppgifter

Innehavaransvar - Elanläggningsansvar
- Innehavarens ansvar för elanläggningen
- Elanläggningsansvarig och dennes roll
- Elsäkerhetslagens krav gällande Elanläggningen
- De viktigaste kraven enligt ELSÄK-FS 2022:3   
- Sammanfattning och vilka arbetsuppgifter man bör fördela

Utförandeansvar
- Vad räknas som ett elinstallationsarbete
- Vilka undantag finns
- vilka arbeten man får utföra utan egenkontrollprogram etc.
- Vilka organisationer som anses vara "Elinstallationsföretag"
- Elsäkerhetslagens krav på Egenkontrollprogram
- Vad egenkontrollprogrammet ska innehålla
- Vad som gäller för maskiner, bruksanvisning och EG-försäkran

Sammanfattning och avslutning


Dokument som ingår i pappersformat och elektroniskt

- Elsäkerhetslagen
- Aktuella föreskrifter från Elsäkerhetsverket
- Mall Egenkontrollprogram för ett litet företag
- Checklista Elansvar
- Förslag på rutin för att utse Elsäkerhetsledare
- Förslag på Instruktion till Elektriker
- Förslag på kompetenskort
- Förslag på Kravspecifikation för leverantörer
- Förslag på rutin för fortlöpande kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3