Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet för elektriker
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


ELKUL - företaget

ELKUL arbetar med utbildningar inom el och elsäkerhet. Jag anordnar både företagsförlagda och öppna utbildningar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det finns även möjlighet att specialanpassa en utbildning just för er.

ELKUL startade år 2000. Det är Per Jonasson som håller alla utbildningar.

Jag arbetar ständigt med att uppdatera kursmateriel och jag erbjuder en pedagogiskt upplagd utbildning med mycket variation. Erfarenhet från praktiskt elsäkerhetsarbete är mycket uppskattat på kurserna.

Lite om Per
Jag har mina rötter i tung processindustri. Började som industrielektriker och fortsatte några år senare som projektingenjör. Jag har arbetat med det mesta från PLC-system till mellanspänningsnät och turbiner. Har Fullständig Auktorisation för elinstallationsarbeten. Mina stora intressen är el, elteknik, teknik i allmänhet och pedagogik.

Genom min medverkan i SEK, Svensk Elstandards tekniska kommittéer:
TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock,
TK 44 Elutrustning för maskiner samt
TK 78 Säkerhet vid arbete – metoder, verktyg och materiel
håller jag mig ständigt uppdaterad med både gällande och kommande regler.

Elkompetensutveckling Sverige AB
ELKUL enskild firma kommer succesivt att övergå till att drivas i aktiebolagsform. Elkompetensutveckling Sverige AB är det nya bolagsnamnet men varumärket kommer alltid att vara ELKUL. Per är till 100 % ägare och beslutsfattare i Elkompetensutveckling Sverige AB.

/Per