Utbildningar
Elinstallationsreglerna
Installationskontroll
Installationskontroll - WEBB-utb
Elektriska klurigheter
ESA
Elsäkerhet vid arbete
Elsäkerhet för tekniker
Elsäkerhet för tekniker - WEBB-utb
Arbete med spänning
Grundläggande elteknik
Elansvar WEBB-utb
Skötsel av elanläggningar - WEBB-utb

Öppna utbildningar

Dokument / Ladda ner
Övriga

Konsulttjänster
Elansvar

Skylt "Arbete pågår"
Information om skyltsatsen

Kontakta oss
044-22 70 38

Fler kontaktuppgifter

Mer om ELKUL

Tillbaka till start


Dokument att ladda ner                            

 

Rutiner för fortlöpande kontroll enligt ELSÄK-FS 2022:3
-
Filen är en word-fil. Högerklicka och välj spara länk som... - välj behåll även om datorn varnar om att det inte går att ladda ner på ett säkert sätt. Spara word.-filen på din dator för att redigera själv.

Inventeringslista Elanläggningar och elektrisk utrustning
-
Filen är en excel-fil. Högerklicka och välj spara länk som... - välj behåll även om datorn varnar om att det inte går att ladda ner på ett säkert sätt. Spara excel.-filen på din dator för att redigera själv.


Dokumentation av personer som tillfälligtvis skall ingå i
ett företags egenkontrollprogram

Beställningsformulär skyltpaket "Arbete pågår"

Brandvaktsschema för hus som inte klara JFB

 

 

Det finstilta när du beställer utbildning av ELKUL

Allmänna villkor utbildning

 

Kursbeskrivningar för de olika utbildningarna finns på respektive sida.

Fler dokument och filer kommer efter hand.